Social Responsibility

HouseofGlobeOnly

Dat wij niet alleen wonen op deze wereld beseffen we binnen House of Cha(lle)nge terdege. Wij willen dan ook
een actieve bijdrage leveren aan de samenleving en onderdak bieden aan ‘sociale verantwoordelijkheid’.

Wij doen dit door belangeloos ‘sociale firma start-ups’ te adviseren of in de rol van toezichthouder van
een maatschappelijke onderneming.

Maar ook veel kleiner: door onze kennis en expertise in te zetten op locale activiteiten vanuit de gedachtengang van
de participatiemaatschappij.

Maar ook veel groter: binnen House of Cha(lle)nge is een denktank gevormd voor de inrichting van een ‘stichting’
met als uitgangspunt de verantwoordelijkheid van onze samenleving voor duurzame sociale inclusiviteit.