Ons Verhaal

HouseofGlobeOnly

House of Cha(lle)nge is opgericht vanuit de passie dat we samen bijna alle problemen
kunnen oplossen.

Door het combineren van al onze expertises, visies en frisse ideeën zetten wij de deur open voor unieke
oplossingen, groot of klein, om een bijdrage te kunnen leveren aan de veranderingen in de wereld om ons heen.

Grote unieke oplossingen op het terrein van veranderingstrajecten en/of reorganisaties. Groot in de zin dat het de gehele
organisatie of substantiële delen van de organisatie betreft. Uniek in de zin dat het afstapt van huidige managementmethodes
die gericht zijn op het overtuigen en verwacht gedrag.

Kleine unieke oplossingen op het terrein van onder andere procesefficiëntie, juridisch advies, management of training/coaching.
Klein in de zin van een afgebakend organisatieonderdeel in beperkte tijd. Uniek in de zin van oplossingen
“out of this organisation”.

De kracht en uniekheid van House of Cha(lle)nge is om norm- en grensoverschrijdend te denken en te handelen, opdat resultaten
zichtbaar worden verbeterd.

Bij House of Cha(lle)nge begrijpen we dat in een samenleving met zoveel uitdagingen er ook verschillende meningen zijn.
Wij respecteren die meningen en zijn voorstander van het constructief uitwisselen van ideeën over het oplossen van die
uitdagingen. Binnen deze dynamiek wordt gezocht naar oplossingen voor gezamenlijke cha(lle)nges.

House of Cha(lle)nge gaat over doorbraakdenken, challenging leadership, transformatie en…

het doen van de juiste dingen op het juiste moment